УВС АЙМАГТ

 • МУ-ын  хилээс Увс аймгийн Улаангом хот хүртэлх 101 км 220 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Улаангом  хотод  2х10000 кВА-ын хүчин чадал бүхий 110/35/10 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Улаангом  хотод  11 км  2 хэлхээт  35 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,  2х10000 кВА-ын хүчин чадалтай 35/6 кВ-ын  дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Улаангом хотоос Өмнөговь сум хүртэл 117 км 2 хэлхээт 110 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Улаангом хотод 110/35/10 кВ-ын дэд өртөөний 2 ш реакторын угсралт, суурилуулалтын ажил
 • Улаангом хотоос Сагил сум хүртэл 48,5 км 6 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 1х400 кВА-ын хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Улаангом сумаас Түргэн сум хүртэл 22,6 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/04 кВ-ын  дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Увс аймгийн Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл сумуудын хооронд 52,2 км 10 кВ-ын  Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 620 кВА-ын  хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Увс аймгийн Улаангом сумын 250 хүүхдийн суудалтай сургууль-цэцэрлэгийн цогцолборын барилга угсралтын ажил
 • Увс аймгийн 0.4 кВ-ын алдагдал бууруулах Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур УКШ-91527 маркийн төмөр бетон тулгуур 1800 ширхэгийг үйлдвэрлэн нийлүүлсэн
 • Увс аймгийн Улаангом – Малчин, 110 кВ-ын 101,4 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 кВ –ын дэд өртөө
 • Увс аймгийн Малчин – Хяргас, 35 кВ-ын 45.1 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын дэд өртөө
 • Увс аймгийн Хяргас – Баруунтуруун, 35 кВ-ын 48  км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/15 кВ-ын дэд өртөө
 • Увс аймгийн Улаангом-Өмнөговь сумын 110 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын сэргээн засварлалтын ажил
 • Увс аймгийн Улаангом суманд 640 хүүхдийн сургууль
 • Увс аймгийн Хяргас- Зүүнговь, 10 кВ-ын 27.5 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/0.4 кВ-ын дэд өртөө
 • Увс аймгийн Өлгий-Наранбулаг сумын 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Увс аймгийн Өмнөговь сумаас Ховд аймгийн Мянгад сум хүртэл 96,1 км 110 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Увс аймгийн Өмнөговь суманд 5,6 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 10/0,4 кВ-ын  дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Өмнөговь сумаас Өлгий  сум  хүртэл  21,5 км  35 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/6 кВ-ын дэд өртөө, 6 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 6/04 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Өмнөговь сумаас Баян-Өлгий аймаг хүртэл 149 км 110 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х16000 кВА-ын хүчин чадалтай 110/35/10 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Өмнөговь суманд 1х6300кВА хүчин чадалтай 110/35/10 кВ-ын  дэд өртөөний барилга угсралтын ажил

УЛААНБААТАР ХОТОД

 • Улаанбаатар хотын 35/10 кВ-ын “ВААР” , “РП-4” дэд өртөөний шинэчлэл
 • ХААН банкны салбаруудад 1.6 кВт нар/салхины хослосон станцууд суурилуулах ажил
 • Улаанбаатар хот Амгалан дэд станцын засвар шинэчлэлтийн ажил
 • Сонгинохайрхан дүүргийн эрчим хүчний алдагдал бууруулах 0.4кВ-ын шугамын барилга угсралтын ажил

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ

 • Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын 10 кВ-ын 56 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл сумын 10 кВ-ын 35,1 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний барилга угсралтын ажил

ХОВД АЙМАГТ

 • Ховд аймгийн Мянгад сумын 110/35/6 кВ-ын 2х10000 кВА хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Цэцэг суманд 100 кВт чадалтай нарны цахилгаан станц
 • Ховд аймгийн Мянгад- Манхан, 110 кВ-ын 121 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 кВ-ын дэд өртөө
 • Ховд аймгийн Манхан – Чандмань, 15 кВ-ын 70 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 15/0.4 кВ-ын дэд өртөө
 • Ховд аймгийн Манхан-Мөнххайрхан сумын 15 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур 370 ширхэгийг үйлдвэрлэн нийлүүлсэн
 • Ховд аймгийн Манхан-Зэрэг,  35 кВ-ын 66 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө
 • Ховд аймгийн Зэрэг-Дарви,  35 кВ-ын 62 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын дэд өртөө
 • Ховд аймгийн Буянт сумын 20,4 км 6 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 510 кВА хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын УЦС-ын 6,5 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х160 кВА-ын  хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Мянгад-Эрдэнэбүрэн сумуудын хооронд 54,8 км 35 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 1х400 кВА-ын  хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Дөргөний УЦС-Мянгад сумын 110 кВ-ын 72 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Жаргалант сумын 960 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Үенчийн УЦС-Булган сумын 35 кВ-ын 45 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Ховд сумын 31,8 км 6 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 260 кВА-ын хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Манхан суманд 1,8 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 400 кВА-ын хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Дуутаас Баян-Өлгийн аймгийн Булган сум 15 кВ-ын төмөр бетон тулгуур үйлдвэрлэн нийлүүлсэн
 • Мянгад сумаас Ховд аймгийн төв Жаргалант сум хүртэл 40 км 2 хэлхээт 35 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Ховд аймгийн Булган суманд Булган-Ташкены 35кВт-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур 255ш, фундамент 60ш, ригель 200 ширхэгийг тус тус үйлдвэрлэн нийлүүлсэн
 • Ховд аймгийн Үенч суманд 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х250 кВА-ын  хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ

 • Баян-Өлгий аймгийн Улаанхус-Согоот баг, 10 кВ-ын 19.4 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөө
 • Баян-Өлгий аймгийн Сагсай суманд 30,4 км 35 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 1х1000 кВА-ын хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий аймагт 2х4000 кВА хүчин чадал бүхий  10/6 кВ-ын дэд өртөө, 6 кВ-ын 5 км  кабель  шугамын барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур-Увс аймгийн Өмнөговь сумдыг холбосон 60 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий аймгийн Сагсай-Буянт сумуудын хооронд 52,25 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 2х160 кВА-ын хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий аймгийн Буянт-Алтай сумын 10кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц-Увс аймгийн Ховд сумын 56 км 10 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий аймгийн Өлгий-Толбо, 35 кВ-ын 72  км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/15 кВ-ын дэд өртөө
 • Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц сумын 110 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 1х1000 кВА-ын хүчин чадалтай дэд өртөөний барилга угсралтын ажил

БАЯНХОНГОР АЙМАГТ

 • Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр-Заг, 35 кВ-ын 110.1 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын дэд өртөө
 • Баянхонгор аймгийн эрчим хүчний алдагдал бууруулах 0.4кВ-ын шугамын барилга угсралтын ажил

БУЛГАН АЙМАГТ

 • Булган-Мөрөнгийн 110 кВ-ын 300 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГТ

 • Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын 35/0,4 кВ-ын дэд станц, 0,4 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Говь-Алтай аймгийн эрчим хүчний алдагдал бууруулах 0.4кВ-ын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Говь-Алтай аймгийн Бугат суманд 140 кВт чадалтай нарны цахилгаан станц

СЭЛЭНГЭ АЙМАГТ

 • Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Хустайн 110 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/10 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил

ДОРНОД АЙМАГТ

 • Дорнод аймгийн Эмээлт-Шиншинь, 110 кВ-ын 124,5 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/35/10 кВ-ын дэд өртөө
 • Дорнод аймгийн Баяндун-Баян-Уул, 35 кВ-ын 59.1 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/10 кВ-ын дэд өртөө

ДУНДГОВЬ АЙМАГТ

 • Дундговь аймгийн Мандалговь суманд 220кВ-н Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил

ТӨВ АЙМАГТ

 • Төв аймаг Хөшөгийн хөндийн Олон улсын нисэх буудлын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил
 • Төв аймгийн Жаргалант суманд 35/6 кВ-ын 2х6300 кВА хүчин чадалтай  дэд өртөөний барилга угсралтын ажил
 • Төв аймгийн Хөшөгийн хөндийн 110кВ-н Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажил

ХЭНТИЙ АЙМАГТ

 • Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын 35 кВ-ын 76 км Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 35/15 кВ-ын дэд өртөөний барилга угсралтын ажил

ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ

 • Хөвсгөл аймаг Мөрөн-Могойн голын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил
 • Хөвсгөл аймаг Мөрөн 110/35/6 кВ дэд станцын өргөтгөлийн ажил

© 2023 он. Нью прогресс групп. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.