Группын тухай
Эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

         Хөгжигч хүний нөөцөнд тулгуурлан бодит бүтээн байгуулалтын өсөлтөөр нийгэм эдийн засгийн

         хөгжлийг түргэтгэгч байх

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

  •         Зөв хандлагатай бүтээлч баг
  •         Нэр хүнд
  •         Бизнесийн туршлага
  •         Тасралтгүй хөгжил
2013-02-15 15:39:51
Харилцах хаяг
Монгол улс, Улаанбаатар хот,
Сонгино хайрхан дүүрэг, 4-р хороо,
Нью прогресс группын байр,
Улаанбаатар - 37, Ш / х -186

Утас: 976-70172238
Факс: 976-70172251

Цахим шуудан: info@newprogressgroup.mn

Веб хуудас: www.newprogressgroup.mn
Санал хүсэлт