Ховд аймгийн Үенч суманд 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга угсралтын ажил

Ховдын Өргөө ХХК-н  2014 оны 10-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн Боловсрол,  шинжлэх ухааны яамны санхүүжилтээр 2,018,625,903 төгрөгний төсөвт өртөгтөй 2 давхар 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга угсралтын ажлыг Ховд аймгийн Үенч суманд эхлүүлж бодит гүйцэтгэл  45% явагдаж байна.

Эхэлсэн хугацаа: 2014.10.17

Дуусгах хугацаа: 2015.10.01

© 2022 он. Нью прогресс групп. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.