Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Аймаг бүрт 1000 айлын орон сууц барих зорилт тусгагдсан. Тус хөтөлбөрийн дагуу Ховд аймагт баригдах 60 айлын 6 давхар 2 орон сууцны ажлыг Төрийн орон сууцны корпорацийн санхүүжилтээр 2014 оны 8-рг сарын 10-ны өдрөөс эхлүүлж амжилтай гүйцэтгэж байна.

Эхэлсэн хугацаа: 2014.08.10

Дуусах хугацаа: 2015.06.30

© 2022 он. Нью прогресс групп. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.