Ерөнхий мэдээлэл


  Овог /Lastname/ * :

  Нэр /Firstname/ * :

  Ургийн овог /Family name/ * :

  Регистрийн дугаар * :

  Хүйс * :

  Төрсөн он сар өдөр * :

  Төрсөн улс * :

  Төрсөн хот / аймаг * :

  Төрсөн газар * :
  Оршин суугаа хаяг * :

  Жолооны ангилал * :

  Яс үндэс * :

  Иргэншил * :

  Гэрлэлтийн байдал * :

  Facebook хаяг * :

  Утасны дугаар * :

  Имэйл хаяг * :


  Ажлын байр


  Таны хүсч буй цалин* :

  Таны мэргэжил* :
  Ажиллаж эхлэх боломжтой огноо * :

  Ажлын туршлага


  Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү * :


  Таныг тодорхойлох хүний мэдээлэл  Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар


  Ерөнхий боловсрол * :

  Их дээд сургууль * :

  Сургалт, дамжаа, мэргэшүүлсэн байдал * :

  Гадаад хэлний мэдлэг * :

  Урлаг, спорт * :

  Компьютерийн мэдлэг * :

  Төрөл Түвшин
  MS word
  ERP
  Office 365


  Нэмэлт


  Гэр бүлийн мэдээлэл * :

  Яаралтай үед холбоо барих * :

  Тухайн ажлын байрыг сонирхож буй шалтгаан * :  Өөрийгөө илэрхийлэх талбар * :


  Дипломын хуулбар хавсаргах / 5МВ /:


  Би өөрийн мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн болно.


  © 2022 он. Нью прогресс групп. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.