УВС АЙМАГТ

 • Увс аймгийн Нисэх буудлын онгоц хөөрч буух шороон зурвас

УЛААНБААТАР ХОТОД

 • Сэлбэ голын үерийн далангийн хамгаалалтын далан суваг

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГТ

 • Оюу толгой Гашуун Сухай чиглэлийн Олон улсын стандартын хүнд даацын авто замын барилга угсралтын ажил
 • Ханбогд сумын төв дотор баригдах хайрган хучилттай авто зам барилга
 • Оюу толгой – Гашуун Сухайт чиглэлийн 23,4км бэхжүүлсэн суурьтай, хатуу хучилттай авто зам
 • Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын доторхи 15 км хайрган хучилттай авто зам

ХОВД АЙМАГТ

 • Ховд аймгийн Мянгад сумаас Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум чиглэлийн Хашаатын хөтлийн 11 км сайжруулсан зам
 • Ховд аймгийн Манхан-Дарви чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам
 • Ховд аймгийн улсын чанартай замын засвар арчлалтын ажил
 • Ховд аймгийн Ховд хотын доторхи тохижилт
 • Ховд аймгийн “Баруун бүс” худалдааны төв, барааны төв захын тохижилт
 • Ховд – Увс чиглэлийн 41 км хатуу хучилттай авто зам
 • Ховдоос Улаанбаатар чиглэлийн 5 км хатуу хучилттай авто зам
 • Ховд аймгийн Нисэх буудлын 172.3 мянган м2 талбай бүхий аэродромын онгоц хөөрч буух асфальтан зурвас
 • Ховд аймгийн Булган сумын Нисэх буудлын онгоц хөөрч буух шороон зурвас
 • Ховд аймгийн улсын чанартай замын шуурхай группын засвар арчлалтын ажил
 • “Мянганы зам” төслийн Ховд аймгийн Мянгад сум-Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум чиглэлийн Хашаатын хөтлийн зам барилгын ажил
 • Мянгадын гүүрээс Халзан бүргэдтэй хүртэлх 3-р ээлжийн 16 км хар замын далан
 • Манхан-Дарви чигэлэлийн 100км зам

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГТ

 • Баян-Өлгий аймаг Өлгий-Цагааннуур чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил
 • Баян-Өлгий-Говь-Алтай чиглэлийн 11 км хатуу хучилттай авто зам
 • Баян-Өлгий аймгийн Өлгий – Цагааннуур чиглэлийн 30 км хатуу хучилттай авто зам
 • Баян-Өлгий аймгийн хот доторхи зам талбайн тохижилт, Сагсай чиглэлийн хатуу хучилттай зам
 • Баян-Өлгий аймгийн 4.7 км, Ховд хотын 2 км  хатуу хучилттай зам
 • Баян-Өлгий аймгийн Өлгий – Цагааннуур чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ

 • ХарХорин-Цэцэрлэг чиглэлийн 29,9 км авто зам
 • Хархорин-Цэцэрлэг чиглэлийн 46.9 км хатуу хучилттай авто зам

АРХАНГАЙ АЙМАГТ

 • Архангай аймгийн Цэцэрлэг-Хархорин чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил

СҮХБААТАР АЙМАГТ

 • Сүхбаатар аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шороон зурвас
 • Сүхбаатар аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух шороон зурвас

© 2023 он. Нью прогресс групп. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.