УВС АЙМАГТ

 • Увсын түргэний гол, Салгарын гол, Шургадагийн голууд дээр нийт 590 урт метр гүүр
 • Увс аймгийн Гашууны голын 72.25 урт метр төмөр бетон гүүр

ХОВД АЙМАГТ

 • Ховд голын Мянгадын 150 урт метр гүүр
 • Ховдын төвд Их Бага голын 185 урт метр гүүр
 • Ховд Булган голын 166 урт метр гүүр
 • Ховд аймгийн Мянгад сумын Сөргүүгийн голын 80 урт метр гүүр
 • Аравын голын 78 урт метр гүүр
 • ”Мянганы зам” төслийн хүрээнд Ховд аймгийн Мянгад сумаас Баян-Өлгий аймгийн Толбо сум чиглэлийн Хонгио голын 45.8 урт метр төмөр бетон гүүр
 • Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын нутаг дахь Шурагын голын 145.1 урт метр гүүр

ЗАВХАН АЙМАГТ

 • Завхан голын 127 урт метр гүүр
 • Завхан Чигэстэйн 188 урт метр гүүр
 • Завхан тээлийн 79.85 урт метр төмөр бетон гүүр

ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ

 • Хөвсгөл аймгийн Дэлгэр Мөрөний 188 урт метр гүүр

© 2023 он. Нью прогресс групп. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.